Mijn oog viel op een advertentie in de krant van het RIBW. Dat staat voor Regionale Instelling voor Begeleid Wonen. Deze zorginstelling gaat in het pand van Cinemarienburg (tegenover LUX) een bewaakte fietsenstalling en een kunstexpositie inrichten, speciaal voor de Vierdaagseweek. De reden hiervoor is dat deze zorginstelling dit pand eind 2011 heeft aangekocht. Zoals de organisatie zelf schrijft moet er op termijn een loket voor dagbesteding en werk en een Grand Café met leerwerkplaatsen voor cliënten van de RIBW komen.  Ik juich het van harte toe dat vastgoedeigenaren hun panden goed benutten en dat leegstand wordt voorkomen. Prima dus dat er tijdelijke functies worden gevonden, bijvoorbeeld in de Vierdaagseweek. Daar zit mijn zorg dan ook helemaal niet. Die zit hem in het feit een zorginstelling hierover na moet denken en daar tijd en energie maar zeker ook geld in steekt.

Ik heb eens in het jaarverslag opgezocht wat de achtergrond is van de aankoop van dit pand. Op bladzijde 27 staat het vastgoedbeleid toegelicht. Nou ja, toegelicht. Summier wordt aangegeven dat er sinds 2010 grotere panden in gebruik genomen worden. In 2011 is een groot pand aan de Wolfkuilseweg gekocht een ook een pand aan de Hertogstraat. Over het pand Cinemarienburg wordt niets vermeld. Of zou dat het pand aan de Hertogstraat zijn? Die straat ligt immers om de hoek maar daar ligt Cinemarienburg niet! Veel meer komen we niet te weten over deze aankoop. In de balans valt te lezen dat de materiële vaste activa zijn gestegen van ruim 9 miljoen euro naar ruim 14 miljoen euro. Het vastgoed van RIBW is dus met meer dan 5 miljoen in waarde toegenomen. Het suggereert dat er dus flink betaald is voor het pand Cinemarienburg maar meer dan een suggestie is het niet. Ik word er niet veel wijzer van.

Ik vind dat zorginstellingen eigenlijk geen gebouwen in bezit zouden moeten hebben. Zorginstellingen hebben verstand van mensen begeleiden in het wonen, hun leven op orde brengen, gezond worden etc. Er zijn heel veel andere partijen die verstand hebben van vastgoed, woningverhuur, onderhoud en renovatie. Laat elkaar in de waarde en zorg op die manier dat maatschappelijk geld zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingezet. In het geval van Cinemarienburg heb ik daar grote twijfels bij. Ik stuur deze blog ook naar de RIBW zelf en ga daarover graag met hen het gesprek aan. Wat vind jij? Moeten zorgpartijen zelf hun vastgoed in bezit hebben, of kunnen ze beter huren van bijvoorbeeld een woningcorporatie? Ik ben benieuwd naar je reactie!