“Ik ken Pepijn als een hardwerkend raadslid. Hij pakt veel issues op, helpt mensen als ze ergens in de bureaucratie vastlopen en is scherp in het debat. Hij draagt de idealen van GroenLinks met verve uit en – niet onbelangrijk – hij doet dat op een constructieve wijze. Door zijn positieve instelling is hij ook vaak een verbinder; altijd op zoek naar oplossingen. Pepijn heeft zich onder meer ingezet voor de biodiversiteit in de stad, de woningbouw met name voor starters en studenten en voor schonere lucht. Op al die terreinen kwam ik hem tegen als wethouder. Soms is ie heel eigenwijs maar nooit op een drammerige manier. Het zou goed zijn voor GroenLinks en de stad als Pepijn weer in de gemeenteraad komt!”

Jan van der Meer Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water

 

“De afgelopen vier jaar heb ik met Pepijn samen mogen werken om onze GroenLinks idealen te bereiken. Pepijn heeft een duidelijke visie over GroenLinks waar het groen en sociale uit de verf komt. Hij is toegankelijk voor iedereen, geeft duidelijk aan wat je van hem kunt verwachten. Deze verwachtingen maakt hij meer dan waar. Hij communiceert veelvuldig en betrouwbaar over de stand van zaken, hij maakt gebruik van zijn grote netwerk, heeft een goed inschattingsvermogen en kan kort en krachtig formuleren wat zijn standpunt is. Met Pepijn kun je zaken doen!”

GroenLinks Raadslid Ilknur Aksakal

“Pepijn combineert bij de onderwerpen energie en milieu, strategie met inhoud en gaat op onverdroten wijze op zijn doel af. Als raadslid zet hij zich sterk in om de woonlasten voor Nijmeegse huurders niet te laten stijgen.  Hij is van mening dat de Nijmeegse corporaties veel werk dienen te maken van energiebesparing in de bestaande huurwoningen. Pepijn stelt dat huurders hierdoor een comfortabele woning en een lagere energierekening krijgen. Het is ook goed voor de Nijmeegse bouwsector en voor de Nijmeegse klimaatdoelstellingen.  Door zijn ambitie daagt hij Nijmeegse corporaties uit tot actie en worden de woonlasten voor de Nijmeegse huurder  in toom gehouden. Pepijn maakt zich ook sterk voor de milieukwaliteit in Nijmegen. Via diverse moties zorgt hij ervoor dat de luchtkwaliteit in Nijmegen West goed in de gaten wordt gehouden, niet verslechterd en dat belangrijke milieumaatregelen ook worden uitgevoerd.  Hij neemt de ongerustheid van bewoners over de luchtkwaliteit en de externe veiligheid van bedrijven (ondermeer het bedrijf TWO) hoogst serieus. Ook bij de recente actualisatie van het bestemmingsplan Kanaalhavens waren  milieu en externe veiligheid  belangrijke prioriteiten voor hem.”

Maarten Visschers werkt bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)

“Pepijn aan het roer: dat is niet alleen goed voor GroenLinks, maar ook voor Nijmegen. Ik ken Pepijn als een ervaren politicus die zijn enthousiasme nooit verliest. Hij weet wat er speelt in de stad, heeft duidelijke doelen en werkt keihard om ze te realiseren. Hij gaat voor een heldere koers, zeg maar.

Daarbij vind ik zijn frisse kijk op problemen (mogelijkheden!, zegt hij) opvallen. En hoe benaderbaar hij is. Je ziet hem jouw ideeën zorgvuldig overwegen, meewegen en -nemen. Ook als ik hem tegenkom met z’n dochtertje bij de Hema. Andere kwaliteit van Pepijn is dat hij realistisch is, want niet alles kan. Of eigenlijk zegt hij: wat wil jij ervoor doen? Want ik kan het niet alleen. Hij vraagt dan ook aan jou (en mij), wat jij voor GroenLinks of Nijmegen wilt doen. Ik denk: in ieder geval op Pepijn stemmen!”

Tineke Honingh communicatieadviseur/schrijver, werkt bij co-werkplek Hubbels in Nijmegen

“Met groot genoegen vernamen we dat Pepijn Boekhorst zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks in Nijmegen. We steunen hem graag omdat hij werkt op een manier waarvoor de politiek eigenlijk bedoeld is: met voelsprieten in de stad leren wat belangrijk en nodig is en er concrete stappen in ondernemen i.s.m. bewoners en organisaties. Om iets te doen aan de bijensterfte hebben we als ecologisch architectenbureau een ontwerp gemaakt voor een Bijenpaleis en een educatief bijenproject opgezet. Pepijn heeft zich al eerder ingezet voor het welzijn van de bij. Zo kwamen we met elkaar in contact. Hij heeft ons project opgenomen in een initiatiefvoorstel welke ook is aangenomen door de raad. Vervolgens heeft hij ons in contact gebracht met de andere natuurorganisaties in Nijmegen en de Nijmeegse bijenhoudersvereniging. We zijn Pepijn zeer dankbaar voor zijn inzet en zijn ervan overtuigd dat zijn manier van werken heel GroenLinks zal inspireren net zoveel te betekenen voor de vele Nijmeegse organisaties en inwoners die zich inzetten voor een groener Nijmegen.Pepijn verbindt stadsbewoners en organisaties met elkaar en helpt ze hun groene dromen waar te maken. Hij is goed bereikbaar en heeft een open en eerlijke communicatie. We hebben geleerd dat we op hem kunnen bouwen!”

Renée Petiet en Daan Bruggink ORGA Architect, winnaar Bouwprijs 2013 en het Groene Lintje 2013

“Pepijn Boekhorst stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks Nijmegen. Ik steun hem daarin van harte. Pepijn kan sturing geven aan de nodige vernieuwing: hij heeft de ervaring, de ideeën en het natuurlijk gezag om de partij weer de glans te geven die ons toekomt. Daarbij beschikt hij over een aantal persoonlijke eigenschappen dat ik zeer waardeer en dat hem tot een goed fractieleider zal maken.

Hij is eerlijk in de wijze waarop hij het politieke vak uitoefent, maar ook in menselijke verhoudingen. Hij heeft oprechte interesse in mensen, enthousiasmeert, weet een team bij elkaar te houden en gunt anderen de ruimte.

Pepijn is van het type ‘meewerkend voorman’; niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. In het politieke debat is hij overtuigend. Hij komt altijd beslagen ten ijs. Weet zaken op een bevlogen en realistische wijze te brengen. Hij is op een prettige wijze vasthoudend en neemt de goede initiatieven. Pepijn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een compleet en aansprekend politicus.

Ik gun de partij de komende jaren opnieuw een stevige positie in onze stad en ben ervan overtuigd dat Pepijn de aangewezen kandidaat voor het lijsttrekkerschap is. Ik gun hem een leuk en sterk team en reken op een goede verkiezingsuitslag in 2014. Mijn stem en support heeft hij. Ik nodig u van harte uit hetzelfde te doen.”

Floris Tas, oud-wethouder GroenLinks Sport, Zorg en Welzijn

“Ik ken Pepijn al heel lang: ik kwam hem voor het eerst tegen in 2005, tijdens een actie met wassen van de ramen langs de Graafseweg, de ernstig met fijnstof bedreigde verkeersader in Nijmegen. De actie werd mede georganiseerd door het campagneteam, met als aanvoerder Pepijn Boekhorst. Sinds die tijd kwam ik zijn naam steeds weer tegen, getuige van zijn grote inzet voor GroenLinks Nijmegen.  Ik las en volgde dat hij het afdelingsbestuur deed en later raadslid werd.  Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat Pepijn ook een hele goede lijsttrekker is maar wél is duidelijk dat hij veel inzet heeft getoond voor GroenLinks Nijmegen en heel veel ervaring heeft opgedaan met Nijmegen en de Nijmeegse afdeling.

Ik ken niet al zijn wapenfeiten maar ken vanuit mijn positie in bewonersorganisaties  in de stad, heel goed zijn stijl van werken. Pepijn is serieus en to the point.  Hij houdt niet zo van lang en/of wollig gepraat, maar is snel concreet  en duidelijk.  Hij heeft het vermogen om voortrekker te zijn en hij luistert heel goed naar bewoners, maar windt geen doekjes om de (on)mogelijkheden van de politiek. Wat hij toezegt doet hij.

Geen valse verwachtingen, geen gouden bergen, Pepijn is betrouwbaar realist. Dat zijn naar mijn idee, zeker binnen GroenLinks Nijmegen, hele goede eigenschappen voor een lijsttrekker. De koppeling van inzicht in de problemen in de stad en empathie voor de bewoners , aan realistisch pragmatisme en besluitvaardigheid als het om politiek bedrijven gaat. Ik denk dat Pepijn rationeel is en een volhouder en aanhouder is en die winnen toch altijd? Met Pepijn als lijsttrekker heeft GL Nijmegen een betrouwbare, koersvaste moderne en stevige voortrekker in huis, daarvan ben ik overtuigd. Zou voor mij alle reden zijn voor hem te kiezen!”

Mieke Welschen (links op de foto), oud-raadslid voor GroenLinks in Nijmegen en lid bewonerscomité ‘West wil Groene Buffer‘.

“Pepijn heeft ons bewonersproject om huizen energievriendelijker te maken een echte boost gegeven.  In de Weezenhof zocht een groepje bewoners uit hoe samen te besparen op energieverbruik van hun huizen. We zochten contact met een toegankelijk raadslid van GroenLinks om te kijken of dat kans had en hoe dat zou kunnen. Pepijn Boekhorst heeft op de ledenvergadering de zaal enthousiast gekregen. Dit project in de Weezenhof is zo van idee naar project gegroeid en later het eerst pilot project van de gemeente geworden. Uiteindelijk hebben bijna dertig bewoners geïnvesteerd in isolatie en andere maatregelen. Milieuprojecten als deze zijn de ruggengraat van het Nijmeegse energieneutraal beleid. De toekomst van dit beleid is met Pepijn in goede handen. Vanuit de Weezenhof kan ik Pepijn dan ook van harte aanbevelen als lijsttrekker van GroenLinks!”

Hans-Cees Speel (2e van links op de foto) foto gemaakt door Jacqueline van den Boom