bouwenHet moet beter op de woningmarkt – daarover zijn velen het eens. Meer doorstroming, meer invloed van bewoners op de realisatie van hun woning en lagere prijzen: dat wil iedereen. Het wondermiddel dat velen presenteren, heet zelfbouw. Of te wel: particulieren ontwikkelen zelf hun woning. Zaterdag lazen we een mooi pleidooi van wethouder Jan van der Meer in de krant en ik merk dat diverse raadsleden zich al warmlopen. Ook in het knetterrechtse regeerakkoord staat dat particulier opdrachtgeverschap meer ruimte moet krijgen. Gisteren was ik aanwezig bij het symposium ‘geef zelfbouw ruimte’  in Leiden. Op dat congres werd een evaluatieonderzoek gepresenteerd van 10 jaar zelfbouw in Nederland. Met een verrassende conclusie! Zelfbouw is als slowfood: niet goedkoper, de productie duurt langer maar er is een grote tevredenheid. Er wordt een enorme marktwaarde gecreëerd en de bouwers onderling krijgen door het intensieve voortraject veel sociale binding.  De voordelen van zelfbouw zijn dus evident en het is goed dat Nijmegen meer ambitie toont op dit gebied. Ik vind het daarbij van groot belang dat we zorgen dat zelfbouw geen feestje van de happy few wordt. Nog te vaak is het voor hoogopgeleiden en de hogere inkomens. Willen we een ongedeelde stad, dan moeten ook mensen met een kleinere portemonnee en een lagere opleiding hun eigen woning kunnen bouwen. Dat zegt iets over de grondprijzen, kavelgrootte en de begeleiding vanuit de gemeente. Maar het zegt ook iets over de ruimtelijke voorwaarden: een minimum- en een maximumhoogte voor de woning bepaalt in grote mate de minimale en maximale kosten. En dus welke personen kunnen meedoen. Ik vind het jammer dat huurders nog veel te weinig kansen krijgen hun eigen woning te bouwen. Juist woningcorporaties zijn bij uitstek geschikt om dit te faciliteren: ze kunnen financieel garant staan en bieden begeleiding. Ik hoop dat er in Nijmegen veel enthousiasme zal zijn om op deze wijze invulling te geven aan zelfbouw. Nieuwsgierig geworden naar dit thema? Neem dan een kijkje op verschillende plekken in het land tijdens de open dag van de zelfbouw.