dorpNederlanders verhuizen het liefst naar een dorp, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Naast de aanwezigheid van familie en vrienden, blijken natuurschoon, een rustige woonomgeving en het prijsniveau van woningen factoren van belang bij de voorkeur voor het dorpswonen. Nou kent Nijmegen geen enkel dorp en hebben we hier alleen maar bebouwde kom. De komende jaren staat er vooral gepland om stedelijke woonmilieus te bouwen: veel woningen op een beperkte oppervlak dus de lucht/grond in. Moeten we ons dus hartstikke ongerust maken? Valt wel mee: de voorkeuren van de leden van VEH gelden alleen als werk en geld geen enkele rol zouden spelen. En dus is het eigenlijk een weinigzeggend onderzoek. Behalve dan dat we nu ook weten dat Gelderland de populairste provincie is om naar te verhuizen. Is er toch nog hoop.