Beste nieuwe directeur van de Gemeenschap,
Beste heer van Roosmalen,

Vandaag, woensdag 1 mei, start u in uw nieuwe functie: u bent de nieuwe directeur-bestuurder van de woningcorporatie de Gemeenschap. U gaat werken in een mooie stad en kunt verschil gaan maken in de woon- en leefomgeving van vele Nijmegenaren. Ik schrijf deze brief om u daarmee veel succes te wensen. Graag zou ik u wat uitdagingen voor de toekomst willen meegeven.

De Gemeenschap is een kleine corporatie die, zoals in het jaarverslag staat, zich met name van andere corporaties onderscheidt door haar lokale verankering. Dat vindt uw organisatie zeer belangrijk: u staat dicht bij de huurders en plaatselijke woningzoekenden en dat wilt u graag zo houden. Terecht want huurders zijn tevreden over uw dienstverlening. Ik sta van harte achter deze ambitie. En ik wil u graag uitdagen verder te gaan dan uw huurdersparticipatie nu gaat. Het lijkt erop dat huurders mogen meepraten over onderwerpen en op momenten dat het voor uw organisatie logisch is. De kunst is om te zorgen dat uw organisatie meepraat met bewoners als zij aangeven iets belangrijk te vinden. Willen bewoners onderhoud aan hun woning? Hebben zij plannen voor de leefbaarheid in hun wijk? Is er een buurtproject gaande waarbij de Gemeenschap betrokken zou zijn? Op die momenten zou het goed zijn als uw medewerkers klaarstaan om mee te praten. Ik ben erg benieuwd welke mogelijkheden u ziet om bewoners meer invloed, verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven. Ik hoop dat uw (lokaal betrokken) organisatie in de toekomst flink radicaal wordt op dit gebied!

De Gemeenschap staat open voor samenwerken. Dat is mooi want samenwerken kan een hoop geld besparen. Al een tijd lang roep ik de Nijmeegse corporaties op hier echt werk van te gaan maken. Ik heb er zelfs met uw managementteam over gesproken. Tot nu toe hoor ik bij veel corporaties (en ook bij die van u) scepsis. Maar u weet toch ook dat door gezamenlijke inkoop van kantoorartikelen, verzekeringen en bedrijfsauto’s duizenden euro’s bespaard kunnen worden? En als u onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk gaat aanbesteden, net als de inkoop van isolatieglas of nieuwe cv ketels bespaart u werkelijk tienduizenden euro’s per jaar. Geld dat ten goede kan komen aan de huurders in Nijmegen. Juist omdat u zo betrokken bent bij hen geef ik u de uitdaging mee hier echt werk van te gaan maken. Ik daag u uit om samen met de andere Nijmeegse corporaties ieder jaar een miljoen euro te gaan besparen. Gaat u deze aan?

Samenwerken levert niet alleen geld op maar is ook goed voor de wijken in Nijmegen. Want wijkbewoners hebben er geen boodschap dat er meerdere corporaties woningen verhuren in een wijk. Een goed voorbeeld is de wijk Hengstdal in Nijmegen-Oost. Een wijk met veel oude woningen en een wijk waar steeds meer oudere mensen wonen. Het zou goed zijn wanneer er één goed plan komt voor de hele wijk. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Gemeenschap tot nu toe alleen kijkt naar het eigen woningbezit in de Spoorbuurt. Terwijl voor het woongenot daar ook de winkels, het groen en de voorzieningen in heel Hengstdal van belang zijn. Mag ik u de ambitie meegeven om samen met de gemeente en andere woningcorporaties één toekomstbeeld te maken voor Hengstdal en vanuit dat beeld met verdere plannen te komen voor de spoorbuurt. Overigens vind ik dat daar behoorlijk wat woningen met historische waarde en een prettige uitstraling staan. Slopen zou zonde zijn!

Een corporatie is natuurlijk zuinig op het vastgoed en u wilt goede woningen. Die terechte doelstelling gecombineerd met uw betrokkenheid bij huurders, zouden u alle ruimte kunnen geven om de energielasten van uw huurders te beperken. U kunt ervoor zorgen dat bewoners iedere maand tientallen euro’s besparen! Het doet mij als raadslid pijn dat uw oude woningen kortgezegd zo lek als een mandje zijn. Niet dat het regenwater door het dak komt zetten maar wel dat de warmte door het dak en de muren weer naar buiten vliegt. Zou het niet een eervolle taak zijn om de komende jaren de energielabels D, E, F en G uit uw bezit te verbannen? Goed voor de portemonnee van huurders maar ook voor de vastgoedwaarde van uw woningbezit. U kunt echt verschil maken want tot nu toe laat de Gemeenschap jammer genoeg erg weinig zien op dit gebied.

Geachte meneer van Roosmalen, als raadslid ga ik niet over uw keuzes of over uw beleid. Maar ik heb er wel belang bij. Natuurlijk zie ik niet alles wat uw corporatie doet maar door mijn contacten in het werkveld en gesprekken met huurders heb ik een behoorlijk beeld van de organisatie waaraan u vanaf vandaag leiding geeft. Ik denk dat er een mooie taak op u te wachten ligt. Het zou goed zijn voor onze stad en vooral voor alle huurders als u de uitdagingen oppakt die er liggen wat betreft huurdersbetrokkenheid, energiebeleid, gezamenlijke inkoop en de renovatie van de Spoorbuurt. Ik ondersteun u daarin van harte!