corpoVandaag staat mijn opinieartikel over de Nijmeegse woningcorporaties in de Gelderlander. Ik maak me zorgen over de investeringskracht van corporaties door vervelende maatregelen uit Den Haag en Brussel. Het lijkt mij pure noodzaak om in Nijmegen te blijven werken aan de ongedeelde stad, betaalbare woningen en energiezuinige maatregelen. Daarom roep ik de corporaties op verregaand samen te werken: minder directeuren, minder kantoren en meer gezamenlijke aanbestedingen en inkopen. Dat bespaart veel kosten en levert dus geld op voor investeringen in de stad. Wanneer corporaties de verregaande samenwerking benutten om tegelijk te werken aan beter contact met bewoners, kunnen zij ‘groter worden door klein te blijven’. Lees hieronder de hele tekst van mijn artikel.

Verregaande samenwerking woningcorporaties is nodig
Woningcorporaties worden stevig aangepakt door het nieuwe kabinet Rutte. Pepijn Boekhorst is raadslid voor GroenLinks en pleit voor verregaande samenwerking van woningcorporaties om te blijven werken aan lokale maatschappelijke opgaven.

De gevolgen van alle maatregelen uit Den Haag en Brussel zullen snel te voelen zijn. De investeringskracht van corporaties neemt aanzienlijk af omdat zij, net als een commercieel bedrijf, vennootschapsbelasting blijven betalen. Ook betalen zij flink mee aan de huurtoeslag. Konden de corporaties in deze lastige economisch tijd de bouwproductie lange tijd op gang houden, nu ontkomen zij er niet aan om investeringen stop te zetten. Daarmee lopen we het gevaar dat er onvoldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd in Nijmegen. Zo wordt het lastiger om te blijven werken aan woonkansen voor iedereen, ongeacht portemonnee of leeftijd. GroenLinks wil vasthouden aan de ongedeelde stad. Een andere grote opgave is om alle bestaande huurwoningen betaalbaar te houden: hiervoor is investeren in energiemaatregelen een must. Bewoners betalen immers iedere maand veel te veel aan hun energiebedrijf! Dat kan zo niet langer. Helaas hebben de Nijmeegse corporaties hierin geen gezamenlijke ambitie geformuleerd.  Ook hier speelt geldgebrek hen parten.

Onnodig geldverlies
Het kabinet houdt de corporaties een financiële worst voor: alle huurders krijgen het recht hun woning te kopen waardoor corporaties veel geld kunnen vrijmaken. Dat klinkt sympathiek maar het gevolg zou kunnen zijn dat populaire wijken straks geen enkele huurwoning meer kennen. Dat mag niet gebeuren. Er zijn gelukkig betere mogelijkheden om woningcorporaties meer investeringskracht te geven. De recente afspraken over de huurprijzen bij nieuwbouw zijn daar een goed voorbeeld van. De corporatie vraagt een hogere huur omdat de bewoner een lagere energierekening krijgt. De woonlasten blijven daardoor betaalbaar en de corporatie krijgt meer geld. Een andere mogelijkheid is om vermogens van verschillende corporaties samen te voegen en slim te beheren. Hierdoor kan geld goedkoper worden geleend en is er meer ruimte om te investeren. Ook roep ik de zeven Nijmeegse woningcorporaties op kritisch naar hun bedrijfsvoering te kijken. Is het niet overdreven om zeven kantoorgebouwen, zeven directeuren, zeven afdelingen p&o, ict en inkoop te hebben? En gezien de opgave om te investeren in energiemaatregelen lijkt het een goed idee om gezamenlijk op grote schaal zonneboilers, zuinige cv-ketels en dubbel glas in te kopen. Nu onderhandelt ieder voor zich met aannemers en projectontwikkelaars. Dat kost onnodig veel geld!

Het wonen is van mensen
We kennen allemaal de voorbeelden van grote woningcorporaties die anonieme en bureaucratische organisaties zijn geworden. Dat moeten we natuurlijk voorkomen. Daarom zou de verregaande samenwerking niet alleen geld op moeten leveren maar tegelijkertijd benut moeten worden om terug te gaan naar de oorsprong van corporaties. Dat betekent actief werken aan een sterke band met bewoners. Veel meer dan zeven kleinere organisaties, kunnen grotere organisaties tijd, energie en ambitie steken in het betrekken van bewoners bij het wonen. Het is dan niet meer de projectleider die bepaalt welk vastgoed gewenst is, maar (nieuwe) bewoners die hun woonwensen formuleren. En ook bij het energiezuinig maken van woningen is er veel communicatie nodig met bewoners. Per straat of zelfs per woning is een gesprek nodig over de voordelen van een hogere huur en een lagere energierekening. Zulk maatwerk leidt er toe dat het wonen weer van mensen wordt.

Tot nu toe is het opmerkelijk stil in Nijmegen als het gaat over het kabinetsbeleid voor de woningmarkt. GroenLinks vindt het onterecht om wel de huursector aan te pakken en niets te doen aan de hypotheekrenteaftrek. Toch moeten we het met kabinet Rutte doen. Op 5 november was ik bij een werkconferentie over het wonen in Nijmegen. Ik hoorde veel aanwezigen spreken over een forse vermindering van de investeringskracht van corporaties, de directeuren voorop. Ik ga er vanuit dat de Nijmeegse woningcorporaties deze boodschap tot verregaande samenwerking oppakken. In het belang van 50.000 huurders die in een betaalbare en energiezuinige woning willen wonen.

Pepijn Boekhorst is raadslid voor GroenLinks in Nijmegen en woordvoerder wonen.