DeplaAan wethouder ruimtelijke ontwikkeling Paul Depla is Nijmegen veel dank verschuldigd. Al is het maar omdat hij de bezielde formateur was van het eerste linkse college in Nijmegen in 2002. Goed nieuws voor hem dat hij burgemeester van Heerlen wordt. Graag feliciteer ik hem met deze uitdaging. Want dat zal het zijn! In Nijmegen heeft hij jarenlang gewerkt aan bouwen, bouwen, bouwen. Meters maken, productie leveren. Kwantiteit en aantallen stonden centraal. In Heerlen zal het er anders aan toe gaan. Daar gaat het over kwaliteit. Zijn de woningen voldoende energiezuinig? Zijn ze geschikt voor ouderen? Zit een wijk stedenbouwkundig goed in elkaar? En zijn er voldoende scholen, winkels en bedrijven in de buurt? Waar slopen we en wat laten we staan voor de toekomst? Deze kwaliteitsvraag is minstens zo belangrijk. Nu in Heerlen maar over korte tijd ook in Nijmegen. Ooit raken we uitgebouwd en dan moeten we ook hier deze vragen gaan beantwoorden. Misschien mogen we hem dan nog eens bellen?