landelijk-gebiedDe provincie Gelderland stopt tijdelijk met investeren in natuur en landschap. Reden hiervoor is dat het rijksbudget niet voldoende is om alle ambities en activiteiten uit te voeren. De komende maanden gebeurt er niets meer, de provincie verwacht op korte termijn geen extra geld. Jammer voor de Gelderse natuur dus en wat mij betreft daarmee een slechte keuze. Ik moest hard lachen op de zin uit het persbericht dat er dit najaar een gesprek zal volgen met een nieuw kabinet. Alsof dat ook maar iets gaat opleveren! Een nieuw, naar het zich laat aanzien rechts, kabinet zal onze rijke provincie vast geen cent meer geven. Waarom zouden we alle activiteiten nu dan om die reden stopzetten? Wat mij betreft is het investeren in natuur, landschap en landbouw (graag wel een diervriendelijke versie hiervan) een van de kerntaken van de Provincie. En moet dat dus actief en goed gebeuren. Haal het geld van de bank en investeer het in ons mooie buitengebied!