corpoWat stemmen de Nijmeegse corporaties donderdag op het Aedes-congres? Tonen zijn zich solidair met de huurders of kiezen voor de deal die gemaakt is met de minister? Een paar dagen na het plaatsen van mijn opiniestuk in de Gelderlander, mailde ik de vijf corporatiedirecteuren mijn vraag. Om maar meteen eerlijk te zijn: de antwoorden hebben mij teleurgesteld. Hoopvol was in alle gevallen de beginwoorden van hun reactie. Ze spraken over een slecht wetsvoorstel, onterechte verhuurdersfheffing, huurders en corporaties moeten opdraaien voor het huishoudboekje van de rijksoverheid. Ook gaven ze aan dat hun investeringskracht afneemt en ze hoe dan ook een deel van de heffing zullen vertalen in hogere huren. Toch stemmen drie van de vijf Nijmeegse corporaties zonder voorbehoud in met de deal. Niet omdat ze staan te juichen maar omdat ze de inschatting maken dat dit het meest haalbare resultaat is. Ik heb eerder betoogd dat het moment om nu al in te stemmen erg vroeg is (zowel de Eerste als de Tweede kamer moeten nog stemmen) en bovendien zou het een krachtig signaal zijn als de corporaties uit het land hun Aedes-bestuur zouden terugsturen naar de onderhandelingstafel. Jammer dat Talis, Portaal en de Gemeenschap dit anders beoordelen. De vierde corporatie, Standvast Wonen, is voornemens een motie te steunen waarin gevraagd wordt niet te stemmen over de deal maar het overleg te heropenen, al dan niet samen met de huurders. Dat is dus een voorlopige nee tegen deze deal, wat een goede zaak is! De meest duidelijke Nijmeegse corporatie is Woongenoot: die zal donderdag op het congres tegen stemmen. Een prima keuze.

Echt jammer dat er geen eenduidig nee vanuit Nijmegen te horen is, tegen een deal waarin staat dat de corporaties gezamenlijk jaarlijks zo’n 30 miljoen euro moeten betalen. Zomaar. We zullen snel genoeg merken wat de consequenties zijn voor de betaalbaarheid van het wonen. Vanuit die gedachte denk ik dat er geen huurder te vinden is die tevreden is met het stemgedrag van de Nijmeegse corporaties. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik zal dat vrijdag 4 oktober laten merken wanneer de gemeenteraad van Nijmegen een werkconferentie heeft met de corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Wat mij betreft is het des te belangrijker om harde afspraken te maken over de hoogte van de huren en het aantal betaalbare woningen in onze gemeente. Maar misschien spreken we op 4 oktober wel over de historische stap die de corporaties hebben gezet de dag ervoor, om met zijn allen tegen de deal te stemmen. Het kan nog altijd!