Aangenaam kennis te maken! Op 11 maart 2010 ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Ik ben geïnspireerd door onze verkiezingsboodschap: Groen Werkt. De komende vier jaar wil ik de heldere keuzes uit ons verkiezingsprogramma realiseren. Hier lees je meer over mij en met welke thema’s ik mij bezighoud binnen ons fractieteam.

Thuis in Nijmegen

Ik woon twaalf jaar in Nijmegen, in West, op de grens van het Waterkwartier en Hees. Mijn wijk gaat de komende jaren flink veranderen door de komst van de stadsbrug en honderden nieuwe woningen in het Waalfront. Ik werk in de volkshuisvesting, bij Futura in Tilburg. Dat is een samenwerkingsverband van een aantal grote woningcorporaties uit Noord-Brabant. Ik ben daar programmamanager en leid projecten op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, wijkprojecten en bewonersparticipatie. Dat doe ik samen met medewerkers van deze corporaties. Tot 2009 werkte ik bij Standvast Wonen. Via mijn werk daar maar zeker ook door mijn raadslidmaatschap weet ik hoe de wijken er voor staan en ken ik veel bouwprojecten van dichtbij. Ook heb ik veel mensen leren kennen die betrokken zijn bij de stad. Samen met hen werk ik aan een duurzamer Nijmegen. 

Mijn werk als raadslid

Namens GroenLinks voer ik het woord over de thema’s ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en cultuurhistorie. Ik zorg er voor dat ik op de hoogte ben van alle zaken die spelen (dat zijn er nogal wat!) en wil dat Nijmegen een fijne woonstad in een prachtige groene omgeving blijft. Groene plekken in en om de stad moeten groen blijven, daarom bouwen we de komende jaren dan ook vooral woningen in het Waalfront, de Waalsprong en de spoorzone. Natuurlijk zorgen we ervoor dat deze woningen energiezuinig zijn en maken we afspraken met woningeigenaren en corporaties, zodat alle woningen in Nijmegen tenminste een energielabel B krijgen. Dat levert bewoners een lagere energierekening op. Ik vraag hiervoor regelmatig aandacht. Ik maak me zorgen over de betaalbaarheid van de huurwoningen. Door bezuinigingen van het rijk en de onwil om de oneerlijke hypotheekrenteaftrek aan te pakken, zijn huurders vaak de dupe. Voor hen kom ik op in Nijmegen want we willen gemêleerde wijken: dure woningen in armere wijken, maar zeker ook goedkope woningen in rijkere wijken.

Heb je vragen over de standpunten en activiteiten van GroenLinks voor deze thema’s? Neem dan gerust contact met mij op! 

Mijn kandidaatstelling

Jan van der Meer vroeg mij om me kandidaat te stellen. Ik was al een tijd actief in het campagneteam van GroenLinks en besloot in september 2009 het gesprek aan te gaan met de kandidatencommissie. Deze commissie concludeerde dat ik direct aan de slag zou kunnen als raadslid. Naar hun oordeel heb ik een duidelijke visie en een prettige, pragmatische stijl en ben ik goed ingevoerd in de thema’s rondom ruimtelijke ordening. Tijdens mijn persoonlijke campagne heeft een aantal mensen mij actief gesteund, dat was erg waardevol. Na een schriftelijke stemming onder alle 600 leden van GroenLinks Nijmegen kwam ik op plaats 8 terecht. Een mooie plaats en voldoende om direct in de gemeenteraad te komen. Zodoende ben ik sinds 11 maart 2010 gemeenteraadslid. Een eervolle taak!