logo aedesAedes (de koepel van woningcorporaties) heeft het verzet gestaakt tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar. Alle corporaties moeten gezamenlijk dit bedrag jaarlijks betalen aan het Rijk. Het verzet is gestaakt omdat er 400 miljoen euro in het vooruitzicht is gesteld voor energieaanpak. Verder positieve aspecten aan de deal die Aedes sloot met minister Blok van Wonen is het einde aan de discussie over de taakverdeling en nog een aantal administratieve en financiële kleine voordelen. Dat is zeker positief. Maar is het genoeg om die verplichte 1,7 miljard te compenseren? Naar mijn oordeel zeker niet. Vandaar dat ik de Nijmeegse corporaties oproep niet in te stemmen met deze deal. Dat kunnen ze binnenkort doen, want op 3 oktober wordt hierover gestemd op het ledencongres van Aedes.

Waarom is het niet in balans? De huursector, corporaties en huurders, worden nog altijd keihard aangepakt en de koopwoningmarkt wordt buiten schot gehouden. De minister van Wonen, VVD-er Stef Blok, doet er alles aan om huren zo lastig mogelijk te maken. Hij vindt dat de huren fors omhoog kunnen, dat woningcorporaties niet meer mogen investeren in leefbaarheid en dat zij flink veel geld moeten overmaken naar de schatkist. Geld dat niet meer besteedt kan worden aan nieuwbouw, renovatie en energiezuinig maken van woningen. En met deze deal verandert dit beeld nauwelijks. Want 1x 400 miljoen euro ontvangen is mooi, als je ieder jaar 1,7 miljard moet betalen is dat slechts een doekje voor het bloeden. Logisch dus dat tot voor kort de huurders (Woonbond) en de corporaties (Aedes) gezamenlijk probeerden deze maatregelen van tafel te krijgen. Maar sinds enkele dagen is dit samenwerkingsverband verbroken. Onbegrijpelijk, temeer omdat zowel de Eerste als de Tweede kamer nog een besluit moeten nemen. Het lijkt erop dat de handdoek te vroeg in de ring is geworpen door de corporaties.

De Woonbond is boos op Aedes en ik deel hun analyse. De deal pakt namelijk erg slecht uit voor de huurders. Een snelle rekensom leert namelijk dat de corporaties in Nijmegen zo’n 1,5% van de verhuurdersheffing moeten betalen. Dat is dus bijna 30 miljoen per jaar! Geld dat niet ten goede komt aan nieuwbouw in onze stad of aan renovatie in de oude stadswijken of aan lagere huren voor mensen met een kleine portemonnee. Het is daarom te hopen dat de corporaties tegen de deal van Aedes stemmen. De Nijmeegse corporaties kunnen daarbij het goede voorbeeld geven!