Geachte meneer Herfst,

U bent één van de bestuurders van de Zorggroep Zuid Gelderland. Hoewel ik u niet ken, stuur ik u toch deze open brief. U bent namelijk bestuurder van een maatschappelijke onderneming die goed moet omgaan met veel geld. Geld dat is en wordt opgebracht door vele Nijmegenaren. Mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben of verpleging, verzorging, kraamzorg of dagbehandeling van ZZG krijgen. En hoewel ik niet tot die doelgroep behoor, heb ik toch een boel vragen aan u. Ik hoop dat u bereid bent om te reageren. Dat mag wat mij betreft met een open brief maar met een kop koffie tijdens een nadere kennismaking vind ik ook goed.

Meneer Herfst, u bent samen met uw collega-bestuurder dhr. Visser verantwoordelijk voor het vastgoed van de ZZG. Uw organisatie heeft meer dan 20 gebouwen in beheer in deze stad. Het mag duidelijk zijn dat ZZG juridisch eigenaar is van deze gebouwen. Toch heeft de stad ook wat te zeggen over deze gebouwen. Ik wil het graag eens met u hebben over moreel eigenaarschap. Als raadslid maar ook als Nijmegenaar betreur ik het dat verpleeghuis Margriet leegstaat, nu de bewoners zijn verhuisd naar Groesbeek. Maar wat ik nog erger vind, is dat u het gebouw wil verkopen aan een projectontwikkelaar die dit gebouw met monumentale waarden zomaar wil slopen. ZZG zorgt er op die wijze voor dat tientallen jaren Nijmeegse cultuurhistorie letterlijk uit ons stadsbeeld gaat verdwijnen.
Waarom kiest u hier eigenlijk voor? En met wie heeft u deze afweging besproken? Heeft uw cliëntenraad of beleidsadviesraad hierover meegesproken? De gemeente? Wijkbewoners? Het zal toch niet zo zijn dat u vanuit uw bestuurskamer dit zomaar besloten heeft? Een maatschappelijk ondernemer hoort het gesprek aan te gaan met de stad. Zoals ook bijvoorbeeld rondom Sonneheart, in Nijmegen-West. Ik prijs uw keuze om de oudere bewoners een nieuwe en ruime woning te geven even verderop in de wijk. Sonneheart is een oud gebouw. Maar het gevolg is nu wel dat het gebouw al langere tijd leegstaat en niet bijdraagt aan een prettige wijk. Op uw website is niets te vinden over vervolgplannen, ik moet in de krant lezen dat er misschien studentenwoningen komen. Daar ben ik blij mee, maar wanneer komen ze? Zou ik eens met u het gesprek aan mogen gaan over uw keuzes?

In 2011 maakte ZZG een winst van 4,6 miljoen. Een mooi bedrag op een bedrijfsopbrengst van 123 miljoen euro. Het gaat in uw organisatie om veel geld. Die winst had trouwens een stuk hoger kunnen zijn, maar liefst 3,4 miljoen hoger. U maakte namelijk de keuze om uw gebouwen niet in 50 jaar maar in 30 jaar af te schrijven. Meent u nu echt dat uw gebouwen maar 30 jaar meekunnen? Ik kan het mij haast niet voorstellen. Er zijn anno 2013 oneindig veel flexibele, duurzame en aanpasbare bouw- en renovatieconcepten waarmee een (nieuw) gebouw minstens 75 jaar meekan. Daarin investeren levert u ieder jaar geld op!

Over geld gesproken. Nu ik u toch deze brief schrijf wil ik u vragen iets uit te leggen. Bijvoorbeeld aan de meer dan 10.000 cliënten aan wie u zorg levert en aan de duizenden medewerkers van ZZG. Waarom staat uw naam op de lijst ‘overschrijders van de inkomensnorm’ zoals opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken? De twee bestuurders van ZZG krijgen allebei flink meer salaris dan onze minister-president. Uw portemonnee werd in 2011 met maar liefst 237.678 euro gevuld. En daarbij is uw lease-auto van 45.930 euro nog niet eens bijgerekend. Is dat echt nodig voor iemand die werkt met publiek geld? Zo het moreel niet veel beter zijn om dit bedrag de komende jaren vanuit eigen beweging bij te stellen naar beneden? Ik denk dat veel Nijmegenaren, cliënten en medewerkers van ZZG dat een goed signaal zouden vinden!

Meneer Hefst, u werkt nu eenmaal voor een grote organisatie met publiek geld. Uw keuzes betekenen veel voor mensen in Nijmegen en omgeving. Ik denk daarom dat het niet teveel gevraagd is om inzicht te geven in de keuzes die u maakt. Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groeten,
Pepijn Boekhorst
Raadslid GroenLinks Nijmegen