stage01Een wijkmanager. Letterlijk betekent dat een persoon die de wijk dirigeert, leidt, beheert. Ga er maar aan staan. Het stadsdeel Dukenburg kent zeven wijken, meer dan 20.000 bewoners, bijna 11.000 woningen en bijna 1.000 bedrijven. Dat is nogal een klus om dat op een goede manier te laten functioneren. Wijkmanager Marjo van Ginneken noemt als een van de belangrijkste functies dan ook het ‘smeerolie’ zijn. Zorgen dat het lekker loopt. Mogelijk maken dat er dingen gebeuren. Met als grootste en ook belangrijkste uitdaging om niet zelf verantwoordelijk te worden voor de uitvoering van die dingen. Daar zijn de Dukenburgers zelf immers een stuk beter in. Woensdag 16 maart mocht ik een dag met Marjo mee op pad.

Om half negen beginnen we met een kop koffie in de open werkruimte van de afdeling wijkzaken. Met de projectleider van het Grondbedrijf bespreken we de actuele stand van ‘Hart voor Dukenburg’. Als gevolg van de crisis is er momenteel geen bouwkraan in het stadsdeel te vinden. Een enkel project is al ver in de planvorming en start op korte termijn (zoals het nieuwe winkelcentrum in de Meijhorst) maar bijvoorbeeld het terrein bij de 43e straat in Zwanenveld blijft voorlopig wel even braak liggen. De projectontwikkelaar is nog altijd aan het sleutelen aan een haalbaar plan. Zonde van de ruimte en niet echt een visitekaartje voor de wijk. De wijkbeheerder schuift aan en we spreken over opruimdagen, de aanplant van nieuwe bomen op de van Apelterenweg (later op de dag rijden we hier langs en oef, dat ziet er kaal en anders uit zonder de grote, groene bomen) en de speciale bomenkap in de 52e straat in Lankforst. De platanen worden, mede op verzoek van bewoners, flink gekortwiekt. Ik leer mijn eerste vakterm van vandaag: kandelaberen van bomen. De stand van zaken rondom de wijkaanpakplannen wordt doorgenomen, de aanpak van de vijvers en het groen komt langs. Dat zijn ook de onderwerpen voor het bestuurlijk overleg met wethouder Tankir over de openbare ruimte in Dukenburg. In dat overleg schakelt de wijkmanager regelmatig van heel concreet (over die ene bewoner) naar heel abstract (de toekomst van het stadsdeel). Opvallend vaak komen we te spreken over bewonersparticipatie, de wijkmanager is verantwoordelijk dat bewoners in Dukenburg op een goede wijze worden betrokken bij plannen en activiteiten van de gemeente. Daarvoor is op het stadhuis best veel overleg, communicatie en smeerolie nodig.

Dan stappen we op de elektrische scooter, een ideaal vervoersmiddel: schoon, stil en snel. Op naar Dukenburg! We maken een ronde door de verschillende wijken, over het woonwagencentrum Teersdijk, langs een fietspad dat zomaar ineens stopt bij het politiebureau, de jongerenplek in Zwanenveld, de wijkcentra Meijhorst en de Turf in Malvert, park en jongerencentrum Staddijk, de natuurspeeltuin, de Horizon en de maisonnettes in de Aldenhof. Ik merk dat ik Dukenburg beter ken dan ik dacht (is dat huis-aan-huis flyeren voor GroenLinks ook goed voor) en dat er prachtige plekken zijn in dit stadsdeel. Het imago wat Dukenburg heeft bij veel Nijmegenaren aan de andere kant van het kanaal is gebaseerd op maar een klein deel van Dukenburg.

Nadat we in het winkelcentrum een broodje hebben gegeten, bekijken we samen met een aantal ambtenaren locaties voor een nieuw jongerencentrum in de Meijhorst, omdat de Horizon plaats gaat maken voor nieuwbouw. Bij het zoeken naar een nieuwe plek komen veel aspecten kijken: de wensen van jongeren maar natuurlijk ook de wensen van de buurtbewoners. De wijkmanager heeft als taak om beide belangen in beeld te houden en staat voor een zorgvuldige communicatie. Dan in overleg met de werkgroep WMO van bewonersgroep de Zevensprong. Een actieve bewoonster, Helmie Cornelissen, ken ik nog uit mijn tijd bij Standvast Wonen. Samen met andere bewoners maakt zij zich sterk voor een beweegtuin voor ouderen. De wijkmanager denkt mee met bewoners over kansrijke locaties en geeft tips over het proces. In het overleg horen de bewoners zeker niet alles wat ze graag willen horen, de openheid en duidelijkheid van de wijkmanager stellen ze wel zeer op prijs.

Voor ons laatste overleg gaan we naar het politiebureau waar Marjo met de teamchef en een manager van Tandem bespreekt hoe het overleg over jongeren het slimst kan worden ingericht. Ze vertelt dat ze bij haar aantreden een flink aantal overleggen heeft geschrapt en dat iedereen daar erg blij mee is. In het gesprek komt ook bijzonder fenomeen naar aan de orde: omdat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in veiligheid in Dukenburg, gaan de wijken er met flinke stappen op vooruit. Zo zijn er minder inbraken in woningen en auto’s door preventie-acties, bijvoorbeeld samen met stichting Dagloon. Deze goede resultaten zijn nu de reden om minder politiecapaciteit beschikbaar te stellen voor dit stadsdeel. Preventie loont helaas niet in alle opzichten, iets om over na te denken.

Terug op het stadhuis, het is inmiddels half zes, evalueren we de dag. Het was leuk en afwisselend. Van grote problemen naar hele kleine, van buurtwoner naar professional, van de Weezenhof naar Tolhuis. Ik heb een goed beeld gekregen van het werk van een wijkmanager. De term ‘regie nemen’  of ‘regisseur’ heb ik niet teruggehoord vandaag. Ik vind vooral het woord verbinder van toepassing. Op verschillende manieren: niet alleen (zoals ik vooral dacht) om bewoners te verbinden aan de activiteiten en ambtenaren van de gemeente. Natuurlijk is dat een hele belangrijke taak en valt hierin nog veel winst te behalen. Maar ik zie ook de noodzakelijke verbinding tussen ambtaren van verschillende afdelingen, hen met elkaar te laten samenwerken en te zorgen voor eenduidige communicatie. En last but nog least het verbinden van bewoners en dan met name hun ideeën en initiatieven. Er gebeurt veel in Dukenburg. Goed om dat te zien en te weten, Marjo dank voor het kijkje in de keuken!

stage02stage03stage04