geldOp 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats bij alle woningcorporaties in Nederland. Sinds een paar jaar mogen de huren maar beperkt omhoog, namelijk met het inflatiepercentage. Veel corporaties vinden dat niet fijn omdat hun kosten harder stijgen dan de inflatie. Vaak is de praktijk dan ook dat voor alle woningen het hoogst mogelijke percentage huurverhoging plaatsvindt. Is ook nog eens lekker makkelijk. Maar… het kan ook anders! Een inspirerend voorbeeld uit Zwolle waar de corporatie deltaWonen voor woningen met een slechte energieprestatie minder dan de toegestane huurverhoging van 1,2 procent berekent. Met deze actie, die circa een miljoen euro aan huurinkomsten scheelt, komt deltaWonen de huurders financieel tegemoet. DeltaWonen is de eerste corporatie die op deze basis de huurverhoging voor haar bezit bepaalt. Het voordeel geldt stapsgewijs voor woningen met de energielabels E, F en G. Voor een G-label bedraagt de verhoging slechts 0,6 procent. Zolang de woningen niet zijn verbeterd, wordt ook de komende jaren de reguliere huurverhoging niet doorgevoerd. Daarmee komt de corporatie de huurders flink tegemoet en is er echt sprake van sturen op woonlasten. Welke Nijmeegse corporatie volgt?