Op 11 maart van dit jaar ben ik geïnstalleerd als raadslid. Sindsdien heb ik met veel mensen gesproken, meningen gevormd, dossiers doorgenomen, plekken in de stad bezocht en met collega-raadsleden besluiten genomen. Ik ervaar het als een groot voorrecht om namens GroenLinks mee te denken over de ontwikkeling van onze mooie stad. Om mijn geheugen wat op te frissen heb ik het archief eens doorgenomen en maakte ik een overzicht van mijn belangrijkste politieke activiteiten dit jaar. Kortom: mijn 2010 in cijfers.

Ik sprak met meer dan 20 bewoners(groepen) en ging op bezoek of excursie bij 12 instellingen, bedrijven of locaties. Ik bezocht 8 stadsdebatten en had 11 bijeenkomsten op het stadhuis. Ik woonde 15 raadsvergaderingen bij, waarvan één ingelaste vanwege NEC. Ik heb tweemaal schriftelijke vragen ingediend bij het college van b&w over gratis internet in de binnenstad (dat gaat er komen!) en over de komst van een geldwinkel naar Nijmegen (hier krijgen mensen gratis financieel advies). Ik diende een amendement in over de culturele invulling van het Vasim-gebouw en samen met de coalitiewoordvoerders een amendement over de afspraken met bewonersgroep Heseveld en Portaal over de bouw van een nieuw wijkcentrum en 60 seniorenwoningen. Ook dienden we een motie in over de doorstroming van het verkeer op de Neerbosscheweg nabij de nieuwbouwlocatie voor het Mondialcollege in Lindenholt. Beide amendementen en de motie werden aangenomen. Ook schreef ik 1 opinieartikel in de Gelderlander, schreef ik een gastcolumn op Nijmegen Centraal, plaatste ik 13 tweets, schreef ik 111 berichten op mijn weblog (dit is mijn 112e) en werd mijn website door gemiddeld 20 bezoekers per dag bezocht. Sinds de oprichting van de site (november 2009) is mijn website al bijna 10.000 keer bezocht. Ieder bericht wordt door meer dan 150 personen gelezen.

Tot zover mijn cijfermatige terugblik op 2010. Als ik deze cijfers op mij laat inwerken, kom ik tot de conclusie dat 2010 een indrukwekkend jaar was. Want ik heb het nog niet eens gehad over het aantal e-mails dat ik mocht ontvangen, de fractievergaderingen met mijn collega-raadsleden van GroenLinks en alle andere overleggen met collega-raadsleden en wethouders. Ik ga mijn uiterste best doen om in 2011 GroenLinkse resultaten te halen. Welke dat moeten worden, daarover schrijf ik met veel plezier in het nieuwe jaar!