Ik ben kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen. Welkom op mijn site! Mijn ambitie is helder: ik wil als aanvoerder van een sterk team GroenLinks vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik wil mensen een positief perspectief bieden. Hier lees je meer over waarom je op mij kunt stemmen. Wil je meer weten, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn ambitie

De idealen van onze partij, dat zijn mijn idealen. Nijmegen, als stad die met een open vizier de wereld tegemoet treedt en waar je welkom bent. Waar eerlijk delen de basis is. Waar de lucht schoon, het landschap groen en speeltuinen in overvloed zijn. Ik heb als raadslid de afgelopen jaren met inzet en plezier geknokt voor deze waarden. Van een lijsttrekker wordt veel verwacht – en terecht! Als ik gekozen wordt, kies ik er nadrukkelijk voor om in de gemeenteraad te gaan. Daar moet een stevig GroenLinks geluid te horen zijn. Bovendien is dit goed te combineren met mijn baan in de Brabantse volkshuisvesting en het zorgen voor mijn 1-jarige dochter.

Mijn ambitie is om te zorgen dat de gemeente maximaal meewerkt met (groepen van) burgers die initiatieven tonen. We moeten bondgenoot zijn van mensen die moestuinen aanleggen, zorgnetwerken bouwen, duurzame energie opwekken of woongroepen starten! Dat zie ik als opgave voor onze stad, voor onze partij: juist in deze onzekere en moeilijke tijd moeten we mensen perspectief bieden. Ik kies voor politiek waarin we dat op een positieve wijze doen. Met mijn ervaring als raadslid, mijn kennis van belangrijke dossiers, mijn open en enthousiaste houding en verbindingskracht wil ik daar de komende jaren hard aan blijven werken.

De kandidatencommissie over mij

Als Pepijn aan het woord is over zijn GroenLinks ambities krijg je een sprankelend verhaal, hij inspireert. Hij zet de kernboodschap krachtig neer, focust snel op hoofdzaken, schakelt gemakkelijk van beleid naar de leefsituatie van de gewone Nijmegenaar. Op het terrein van wonen en ruimte heeft Pepijn meerdere malen blijk gegeven van een gedegen kennis en heldere visie. Hij heeft zich ontwikkeld tot een zichtbaar en gezaghebbend raadslid. Hij is breed inzetbaar, heeft een vrolijke uitstraling, is toegankelijk en communicatief. Positief ingesteld verwacht hij van fractieleden dat kritiek omgezet wordt in constructieve alternatieven. Teamwork ziet hij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zij steunen mij

De afgelopen vier jaar heb ik met veel Nijmegenaren gesproken. Natuurlijk met GroenLinksers, maar veel meer nog met bewoners en ondernemers in de stad. Een aantal van hen reageerde enthousiast op mijn plannen om lijsttrekker te worden van onze mooie partij. Ik ben erg blij met hun steun! Lees waarom Jan van der Meer, Daan Bruggink en Renee Petiet, Ilknur Aksakal, Hans-Cees Speel, Pepijn Oomen, Tineke Honingh, Maarten Visschers, Mieke Welschen en Floris Tas het een goed idee vinden om op mij te stemmen in de lijsttrekkersverkiezing.

Resultaten

Sinds maart 2010 heb ik mij als raadslid met tal van onderwerpen bezig gehouden. Meestal over economie, cultuurhistorie, ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en wonen. Daarbij heb ik altijd gestaan voor onze GroenLinks waarden: eerlijk delen, duurzaamheid en een vrijzinnige samenleving. Meestal is dat onderdeel van een debat, soms moet je als raadslid extra duidelijk maken wat GroenLinks vindt. Dat heb ik gedaan op de volgende wijze:

initiatiefvoorstellen: in 2011 diende ik het initiatiefvoorstel ‘aanvalsplan leegstand‘ in. Ik stelde maatregelen voor waarmee de gemeente leegstaande winkels, kantoren en bedrijfsruimte kan tegengaan. Jammer genoeg vonden raadsleden van andere partijen de leegstand niet erg genoeg om in actie te komen en is het voorstel niet in stemming gebracht. In 2012 diende ik een voorstel in om beter om te gaan met de biodiversiteit in onze stad. Samen met D66 ben ik opgekomen voor de bij, die ernstig bedreigd wordt maar gelukkig steeds meer een veilig onderkomen vindt in onze stad.

Amendementen: dit zijn voorstellen in de gemeenteraad, die direct van kracht worden zodra ze zijn aangenomen. Ik heb namens GroenLinks 7 amendementen ingediend: over de Vasim, de huurteams, het wijkcentrum Heseveld en het baggeren van de havens, een aantrekkelijke Waalkade, geld naar Stevenskerk ipv Donjon en behoud van de ligplaatsen voor de woonbootbewoners aan de Oostkanaaldijk. Alleen de laatste 2 amendementen zijn niet aangenomen. Alle andere wel. Hier vind je ze terug.

Motie: dit is een oproep aan het college van b&w. Vaak volgt er nader onderzoek en wordt later gemeld op welke wijze dit gelukt is. Namens GroenLinks diende ik 11 moties in die allemaal zijn aangenomen. Soms was dit met een of meerdere partijen. De onderwerpen waren: fijnstof Lindenholt, samenstelling commissie ondernemersfonds, wetsvoorstel verkoop huurwoningen en het Architectuurcentrum, starterslening, informatie over grote bouwprojecten, Waalkade, Groene Buffer voor Nijmegen West, de Bastei (centrum voor cultuurhistorie en natuur), sloop verpleeghuis Margriet, groene inpassing retailpark Ressen.  Hier vind je ze terug.

Schriftelijke vragen: deze kan een raadslid aan het college van b&w stellen, na maximaal 6 weken moet antwoord volgen. Vaak volgt er over dit antwoord nog een debat in de gemeenteraad. Ik stelde 15 keer schriftelijke vragen over heel verschillende onderwerpen, soms samen met andere partijen of collega-GroenLinksers:  over een geldwinkel, streekrekening, draadloos internet in de binnenstad(2x), monumentale NYMA watertoren, verkoop huurwoningen, sloop Malvert (2x), het Waalfront, over ozb-derving door leegstand op bedrijventerreinen, autobereikbaarheid Waalkade, gevolgen van de landelijke verhuurdersheffing,  betaalbaarheid huren, doorstart Groene Hert en fijnstof door minder bedieningstijden van de sluis Weurt. Hier vind je ze allemaal terug.