Welstand. Ruimtelijke kwaliteit. Beeldkwaliteit. Hoe je het ook noemt, het gaat over hoe een stad er uit ziet. Hoe gebouwen worden vormgegeven en of ze passen bij de straten, pleinen en het groen. De gemeente stelt hiervoor regels op. Daarmee krijg je bijvoorbeeld te maken bij het plaatsen van een dakkapel, het aanbrengen van een verlichte reclamebak of de bouw van 50 nieuwbouwwoningen. Het komende half jaar gaat de gemeente Nijmegen aan de slag om nieuwe welstandsregels maken. Woensdag 16 november spreekt de gemeenteraad over de startnotitie.

Met het nieuwe beleid krijgen veel Nijmegenaren te maken. Denk maar eens aan bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties, aannemers en architecten. Maar ook wijkraden kunnen meedenken over de ruimtelijke kwaliteit van hun wijk, welke kwaliteit we moeten behouden of waar juist versterking nodig is. Soms doet een plek ‘pijn aan je ogen’ en met de juiste welstandsregels kan dat verbeterd worden. Verenigingen die opkomen voor de cultuurhistorie of het groen in Nijmegen zouden hun zegje kunnen doen over het behoud van groene en monumentale waarden in het stadsbeeld. Natuurlijk kunnen ook particuliere bouwers zich melden met hun eigen ervaringen met welstand en/of de commissie beeldkwaliteit en hun verbeterideeën.

Het is dan ook buitengewoon vreemd dat een rondetafelgesprek over de nieuwe welstandsregels niet doorgaat. Te weinig aanmeldingen! Maar wie zijn er dan uitgenodigd, vraag ik mij af? En zijn wel de goede en prikkelende vragen gesteld in de uitnodiging? Is het architectuurcentrum gevraagd om mee te denken over de organisatie van de avond? Want als gemeente hoef je zoiets heus niet alleen te doen. Op diverse websites werd er eerder flink gediscussieerd over gebouwen in de stad en begin dit jaar organiseerde de Gelderlander zelfs de verkiezing ‘het lelijkste gebouw van Nijmegen’. Ik vind het jammer dat we in deze stad niet in staat blijken een goed gesprek over beeldkwaliteit te voeren. Toch geloof ik niet dat mensen geen mening hebben over welstandsbeleid. Bij deze bied ik mijn website aan als plek om te reageren op de startnota over beeldkwaliteit. Ik sta open voor alle ideeën en zal deze gebruiken voor mijn politieke bijdrage in de discussie op 16 november. Ook zal ik de reacties bundelen en doorgeven aan de ambtenaren en de wethouder die met de uitwerking van de startnota verder gaan.

Als je een mening hebt over gebieden die welstandsvrij mogen worden, of waar juist veel strenger moet worden opgetreden, of je hebt een mening over de commissie beeldkwaliteit, laat het mij weten per mail of reageer via deze website!