jongerenhuisvestingJongeren hebben nog altijd maar weinig kans op de woningmarkt. Door een groeiend aantal studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, is de vraag naar studentenwoningen nog altijd hoog. Werkende jongeren hebben in de rij van het woonruimte verdeelsysteem (Entree) te maken met vele wachten die voor hen staan. Ik ben dan ook blij te lezen dat de wethouder pleit voor het omzetten van reeds geplande dure (koop)woningen in goedkopere. Gelukkig zijn er corporatiedirecteuren die zich meer willen inspannen om afgestudeerden voor de stad Nijmegen te behouden of om werkende jongeren een eigen woonplek te geven. Dat is goed nieuws. We zijn het eens over het doel dat we willen bereiken: jongeren en starters moeten meer kansen krijgen. Minstens zo belangrijk is een helder en daadkrachtig stappenplan om dit doel te bereiken.

Dat bleek ook wel toen ik eerder dit jaar een interessante debatavond in Doornroosje over jongerenhuisvesting bijwoonde. Georganiseerd door Akku en de Universitaire Studentenraad, gingen we op zoek naar oplossingen. En die bleken er te zijn. Allereerst in het aanbod: door kleinere studentenwoningen te bouwen, kunnen met hetzelfde geld meer studenten worden geholpen worden. Ook een woongroep kan kansen bieden voor jongeren: door krachten en geld te bundelen kunnen zij zelf in het wonen voorzien. Ook zelfbouw is een kansrijke optie omdat dit vaak goedkoper is dan het kopen van een projectontwikkelaar. Een andere optie is om onderwijsinstellingen te vragen financieel garant te laten staan voor nieuwbouw voor jongeren. Ze mogen niet daadwerkelijk geld in huisvesting steken (dat is bedoeld voor onderwijs en onderzoek) maar een garantstelling bespaart ook geld. Ook aan de vraagzijde liggen oplossingen: zo zijn de woonwensen van starters nog altijd onvoldoende in beeld. Zeker op woningniveau is onduidelijk wat jongeren graag willen: 1, 2 of 3 kamers? Een eigen buitenruimte of is een gezamenlijk dakterras ook prima? Moet er per se een parkeerplaats bij de woning of is een fietsenstalling ook goed? Meer inzicht leidt tot bouw van betere woningen. Een enquête onder afgestudeerden die verplicht hun studentenwoning moeten verlaten, kan inzicht bieden. Want waarom verlaten veel van hen eigenlijk de stad? Als laatste kan een andere manier van het matchen van vraag en aanbod voor een verbetering zorgen. Door de inzet van een speciale makelaar voor starters. Een stedelijke woonbeurs waar alle mogelijke (ver)bouwprojecten voor jongeren worden gepresenteerd. In plaats van bij iedere vestiging van de Nijmeegse woningcorporaties, komt er één centraal woonloket in de stad zodat er meer duidelijkheid, minder kosten en meer klantgerichte openingstijden (zoals ’s avonds) worden gerealiseerd. Tijdens de debatavond beluisterde ik ook de roep om strenger op te treden tegen woningzoekenden die wel reageren op een woning maar deze uiteindelijk afwijzen. Het was voor velen bespreekbaar dit te veranderen omdat daarmee letterlijk woonruimte ontstaat voor jongeren.

Conclusie: het probleem is groot en het staat op de agenda van jongeren, gemeente en corporaties. Er zijn veel oplossingen om mee aan de slag te gaan en de eerste aanzetten zijn er. Wat mij betreft volle kracht vooruit. Wanneer jij nog goede ideeën hebt, laat ze dan gerust weten!