Het afdelingsblad van GroenLinks Nijmegen gaat deze keer over idealen. Een mooi thema dat echt bij onze partij past. Leden, wethouders en raadsleden zijn actief omdat ze idealen hebben voor een betere wereld. De redactie vroeg mij in een paar woorden te beschrijven wat mijn ideaal is. Moeilijk kiezen want er kunnen ook in Nijmegen nog veel sociale en duurzame punten gescoord worden. Dit is het uiteindelijk geworden:

Mijn ideaal is dat bewoners ruimte krijgen. Ruimte om kansen te pakken en stappen vooruit te zetten. Niets is mooier dan dat je zelf een stap vooruit zet in het leven. Niet je ouders, de overheid of een instelling die het voor je regelt. Maar jijzelf. Een opleiding die je afrondt, vrijwilligerswerk in de buurt of voor de vereniging, meedenken over de toekomst van de stad, eigen energie opwekken, samen met anderen een groepswoning bouwen. Op zoveel terreinen kunnen mensen zelf aan de slag! Maar dat zijn we een beetje verleerd lijkt het wel. En het is beslist waar dat er nog vaak instituten, regels of macht in de weg staan. GroenLinks kan er voor zorgen dat dit verandert. Wat nou stijging van de olieprijs? Hier in de buurt zorgt onze collectieve zonnekracht dat we daar niets van merken! Niet de woningcorporatie bepaalt of je huurwoning opgeknapt of gesloopt wordt, dat bepaal je samen met buurtgenoten. Het is niet de zorginstelling die bepaalt welke zorg je krijgt, daar heb je als cliënt het laatste woord in. Mijn ideaal is dat we in deze stad de energie van mensen aanboren. Hen uitdagen om initiatief te nemen. Hen als overheid helpen om gelijkgestemden te vinden. Typisch GroenLinks is ook dat we beseffen dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Er zijn altijd omstandigheden denkbaar waarom de overheid echt nodig is. Dat vangnet bieden we dan ook. En als we genoeg mensen kunnen aanzetten tot samenredzaamheid, hebben we daar meer dan genoeg tijd en geld voor.