Voorkant coalitieakkoordOndanks de economische tegenwind en forse bezuinigingen die ook Nijmegen aandoen, ligt er een ambitieus en toekomstgericht coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA en D’66. De kernwaarden sociaal, duurzaam en economisch sterk, spreken me erg aan. Mooie titel ook: werken aan een duurzame toekomst. En wat ik vooral goed vind is dat er ook ruimte is voor nieuw beleid. Het was erg gemakkelijk geweest om her en der de kaasschaafmethode te hanteren. Daarvoor hebben we niet gekozen: we bezuinigen fors, maar kunnen daardoor ook nieuwe accenten leggen. Bijvoorbeeld een subsidieregeling voor energiezuinige woningen, of een werkcorporatie om mensen aan een baan te helpen. Natuurlijk had ik sommige dingen graag op een andere manier uitgewerkt – maar bij samenwerken en onderhandelen hoort niet dat je in alles je zin krijgt. Dan hadden we als GroenLinks gewoon 20 zetels moeten halen :-) Ik ga samen met mijn collega’s uit de GroenLinksfractie zorgen dat we met hulp van dit akkoord Nijmegen duurzamer, socialer en economisch sterker maken. Ik ben blij met het akkoord, dat mag duidelijk zijn. Omdat de inhoud me aanspreekt. Maar ook omdat voor mij als raadslid het werk nu echt gaat beginnen. De afgelopen weken moesten vooral onze onderhandelaars vol aan de bak en mochten we als fractie meepraten en waar nodig bijsturen. Nu kunnen we zelf, met alle instellingen en Nijmegenaren, aan de slag voor deze mooie stad.