stembureauDe invloed van de omgeving op ons gedrag is groter dan we soms denken. De menselijke neiging om voor A of B te kiezen kan worden ‘omgebogen’ door de kracht van de omgeving, door cue-power. Ik las er laatst een boeiend artikel* over. Zo blijkt bijvoorbeeld uit verkiezingsonderzoek dat mensen die hun stem uitbrengen in een stemhokje in een school, eerder geneigd zijn om voor onderwijsvernieuwing te stemmen dan mensen die hun stem uitbrengen in een kerk. En mensen die stemmen in een kerk, steunen vaker de confessionele partijen dan mensen die stemmen in een school. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik de Nijmeegse verkiezingsuitslagen van maart en juni van dit jaar er eens bijgepakt. Ik heb daarbij de verklaring gevonden voor de al jaren dalende score van het CDA: van de bijna 100 stembureaus in Nijmegen zijn er slechts 3 in een kerk. En dat dat belangrijk is, blijkt waar te zijn: in 2 van deze 3 stembureaus doet het CDA het beter dan het Nijmeegs gemiddelde.

Onderzoek van NRC Next voor heel Nederland laat ook nog wat andere interessante resultaten zien. Zo doet D66 het goed in de buurt van universiteiten en scoort GroenLinks erg goed op stembureaus op stations. Niet zo verrassend, wel goed om te weten! * De menselijke beslisser: Over de psychologie van keuze en gedrag
Door Tiemeijer, W.L. (Ed.),Thomas, C.A. (Ed.),Prast, H.M. (Ed.)