wifiIn augustus stelde ik namens GroenLinks het gratis draadloos internet in de Nijmeegse binnenstad aan de orde. Ik deed dat naar aanleiding van een Arnhems initiatief en omdat Leiden werd genoemd als stad waar dit al jaren succesvol werkt. Ik vond het tijd voor Nijmegen! Vandaag heeft het college mijn vragen beantwoord, naar tevredenheid kan ik gelukkig concluderen. Allereerst erkent het college de meerwaarde voor het woon- en winkelklimaat. Dat is mooi, want daarmee hoeven we het over nut en noodzaak niet meer te hebben. Tegelijk gaat het college ook in op mijn verzoek om initiatieven aan te jagen: ‘wij zijn graag bereid de mogelijkheden nader te onderzoeken en werken daarbij samen met de Stichting Binnenstadsmanagement’. In januari 2011 weten we meer, maar het lijkt me stug dat het nu nog kan misgaan. Ook omdat ik weet dat er meerdere (politieke) partijen met dit onderwerp bezig zijn. Iedereen die een bijdrage zou willen leveren aan het gratis draadloos internet kan zich melden bij de Stichting Binnenstadsmanagement!