De nieuwe minister voor Wonen heet Stef Blok. Een toepasselijke achternaam want huurders staan voor het Blok. Of moet ik zeggen, hij legt ze op het hakblok? Het is ongekend wat er de komende jaren gaat gebeuren op de huurmarkt. En het bevreemd mij dat het zo stil is hierover. Want hoewel er op bladzijde 32 van het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD maar weinig tekst staat over de woningmarkt zijn de consequenties fors!

Voor huurders met lage inkomens mag de huur komende jaren met 1,5% boven inflatie stijgen. Gezien de recente geschiedenis is dit een huurverhoging van ongeveer 3,5%. Huurders met een bescheiden middeninkomen krijgen 4,5% voor hun kiezen en voor huurders met een huishoudinkomen van boven de € 43.000 zelfs 8,5%. Voor deze laatste groep mag dat zelfs onbeperkt, jaar na jaar mag de huur verhoogd worden met in praktijk 8,5%! In minder dan tien jaar tijd kan de huur zodoende verdubbelen! Dit allemaal omdat scheefwonen aangepakt moet worden. Een dwaze actie omdat het maar de vraag is of deze mensen een alternatief hebben.

Bovendien wordt het puntensysteem afgeschaft. Nu is dat een behoorlijk star en ingewikkeld systeem. Dus op zich zou de WOZ-waarde best als criterium kunnen gelden. Maar we hebben die huurprijsbescherming natuurlijk niet voor niets. In gebieden waar een groot tekort aan (huur)woningen is, zal een sterke huurprijsstijging optreden, immers daar ligt de WOZ-waarde hoog. Nijmegen hoort gelukkig niet tot de 10 schaarstegebieden van het land. Maar dat kan de komende jaren, gezien de groeicijfers van het inwonersaantal, veranderen. Vooralsnog lijken de gevolgen van deze maatregel beperkt.

Het regeerakkoord kiest er dus voor om huurders de rekening te laten betalen. Bovendien worden de opbrengsten van de extra huurverhoging direct in de schatkist van het Rijk gestopt en komen deze niet ten goede aan energiebesparende maatregelen, betaalbare nieuwe woningen of renovatieplannen. Aedes, de koepel van woningcorporaties, noemt de plannen dan ook onevenwichtig. De Woonbond is nog stelliger: huurders worden financieel uitgekleed, zonder dat ze alternatieven hebben om dit te voorkomen. Leon Bobbe, corporatiedirecteur uit Hilversum, heeft uitgerekend dat alle huurders bij elkaar 16 keer meer dan kopers aan de schatkist bijdragen. Hij noemt dit het grote graaien van het kabinet.

Ook uit onverdachte hoek klinkt kritiek op de aanpak van de huurmarkt. De NVM heeft kritiek op het feit dat huurinkomsten niet teruggaan in de sector maar dienen om het begrotingstekort terug te brengen. Dat is slecht voor het investeringsniveau in de bouw. Opmerkelijk is het dan ook dat de club van bouwers, Bouwend Nederland, louter positief is over dit akkoord. Jammer dat deze organisatie niet het bondgenootschap met huurders en woningcorporaties zoekt.

Ik kan niet anders concluderen dat in ruil voor een hele kleine (maar wel goede) aanpassing van de hypotheekrenteaftrek, de PvdA met dit akkoord de huurders in de kou laat staan. De nieuwe regering zet –zelfs letterlijk- de huurders voor het Blok. Wat mij betreft gaan we het de komende tijd daar eens over hebben. Want natuurlijk is de stijging van de zorgpremie een belangrijk onderwerp. Maar die discussie werpt wat mij betreft wel een heel grote schaduw op de keiharde aanpak van miljoenen huurders in Nederland en duizenden gezinnen in Nijmegen.