woonwijkDeze week verscheen een studie van het Centraal Plan Bureau naar de toekomst van woningcorporaties. De vraag wordt gesteld of corporaties wel de meest aangewezen partij zijn om alle publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken. Het antwoord kan wat mij betreft de prullenbak -zo je wilt de papierbak- in. Akelig politiek geschreven en de onderzoekers hadden een zeer smalle bril op om naar de werkelijkheid te kijken. Allereerst wordt de doelstelling van het sociale huurbeleid verengd tot ‘passende huisvesting van de doelgroepen’ en ‘bevorderen van leefbaarheid’. Alsof sociale stijging van mensen of een energiezuinige woningvoorraad er niet toe zouden doen. Een aantal problemen worden genoemd zoals rechtsongelijkheid, scheefhuren, geen marktconform rendement, leefbaarheidseffecten die niet meetbaar zijn. En dan resten er ons volgens het CPB slechts twee uiterste varianten: al het inkomensbeleid via de overheid of alle corporaties worden marktpartijen. Dat we daarmee meer dan honderd jaar sociale huisvesting weggooien, wordt niet vermeld. Maar dat zou je nog sentiment kunnen noemen. Maar om van Nijmegen een ongedeelde stad te maken hebben we woningcorporaties met hun lokale verankering, kennis en netwerk, keihard nodig. Ik hoop dat we in Nijmegen meer wijsheid in ons hebben om de discussie hierover met elkaar te voeren.