stadsregioHoe moet het nou toch met de stadsregio Arnhem-Nijmegen? Er is de laatste tijd veel te doen over het (gebrek aan) democratisch gehalte van dit bestuursorgaan. Mijn naam- en partijgenoot Pepijn Oomen spande zich erg in om het KAN-kaartje te behouden en liet zich eerder al kritisch uit over de openbaarheid van besluitvorming. Niet alleen GroenLinks denkt hierover na. Zo is het nieuwe regeerakkoord heel helder over de stadsregio’s: deze worden afgeschaft. Dat klinkt daadkrachtig. Maar voordat dit gebeurt, wil ik graag weten wat hiervoor in de plaats komt. De afgelopen weken heb ik interessante gesprekken gevoerd met de GroenLinks fractie uit Arnhem en met de Duitse Grunen uit de regionalrat Dusseldorf. Het werd mij eens te meer duidelijk dat er een enorme grote afhankelijkheid is tussen Nijmegen en haar regiogemeenten. Nijmegen heeft (en houdt door de bevolkingsgroei) een centrumfunctie zodat  dorpelingen naar de film, het zwembad en het theater kunnen. Maar evenzeer vraagt dit om open groene ruimte in de omgeving van Nijmegen, zodat stadsmensen kunnen onthaasten. Ontwikkelingen die gaan over de woningmarkt, recreatiegebieden en de regionale bereikbaarheid houden niet op bij de gemeentegrens en ook niet bij de landsgrens overigens. Ik ben er nog niet van overtuigd dat de provincie Gelderland de belangen van het gebied Arnhem-Nijmegen op de beste manier kan behartigen. De toekomstverkenning die vanuit het provinicehuis is gemaakt voor ons gebied, vond ik erg algemeen en weinig uitdagend. Echt spannend wordt het in het rapport niet, behalve als er gepleit wordt voor de organisatie van het wk 2018 of de Olympische Spelen in 2028. Die passage mag er direct uit, onzinnig en veel te kostbaar. Voordat de stadsregio ontmanteld wordt, wil ik graag eerst duidelijkheid op welke manier we als buurgemeenten met elkaar afspraken maken. Want dat is en blijft keihard nodig!