24022010057Die Jo Janssen toch. Spreekt met minachting over 8 jaar links beleid. Als slimme politicus belooft hij ons betere tijden. Slimme pandjesbaas is hij ook. Want op de ramen van al zijn lege panden in de Nijmeegse binnenstad hangen grote posters van Jo. Zo maakt ie ons wel heel erg duidelijk dat er sprake is van leegstand in het centrum. En in zijn eigen verkiezingsprogramma staat daarvoor een aantal heel goede oplossingen. Want gelukkig wil ook Gewoon Nijmegen een aantrekkelijke binnenstad zonder lege winkelpanden. Dus investeren in wonen boven winkels juist voor starters, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. En vooral de betaalbare woningen in de benedenstad betaalbaar houden. Jo, je kunt er morgen mee beginnen – zet em op!