bouwvergunningDe Vereniging Eigen Huis doet ieder jaar onderzoek naar de hoogte van bouwleges (de prijs die een gemeente rekent voor het verlenen van een bouwvergunning). Uit dit onderzoek blijkt dat er veel verschillen zijn tussen de gemeenten in Nederland. In 2009 zijn de tarieven soms fors gestegen (+100%), soms flink gedaald (-35%) maar gemiddeld met het inflatiepercentage gestegen. Nijmegen doet het zo bezien behoorlijk netjes met een stijging van 1,5% voor de categorie kleine vergunningen en een lichte daling van 0.04% voor de grote vergunningen (klik hier voor de lijst, pdf). In absolute zin staat de gemeente Nijmegen met de tarieven voor de kleine vergunningen op plaats 176 van 430 gemeenten, voor de grote vergunningen staan we op plaats 300 (klik hier voor de lijst, pdf) Maar blijft deze goede uitgangspositie gehandhaafd, ook na de invoering van de omgevingsvergunning?In de raadskamer van 16 juni jl. spraken we met de wethouder over de invoering van de omgevingsvergunning (wabo) per 1 oktober. Voor de aanvrager een enorme vooruitgang, voor de ambtelijke organisatie een enorme uitdaging. De VEH signaleert dat bijna alle gemeenten de leges als gevolg van deze nieuwe vergunning niet omlaag brengen. Hierop is Nijmegen geen uitzondering: de wethouder gaf aan dat het erg moeilijk is om een inschatting te maken van de financiële gevolgen van de invoering van de Wabo. De inzet is dat de invoering budgettair neutraal verloopt. Op mijn vraag of je niet op zijn minst de ambitie moet hebben dat er een kostenreductie kan zijn voor de aanvragers van bouwvergunningen, antwoordde de wethouder dat we dit een half jaar na invoering van de wet (dus medio april 2011) met elkaar zullen bespreken. Pas dan weten we of de bouwleges in Nijmegen op orde blijven.